O vtí bezpeí se vám nyní postará o 20 mm vtí pední brzdov kotou o prmru 320 mm s radiáln uchycenm typístkovm tmenem.
Akoliv motocykl disponuje systémem ABS, u Duka mi to pijde ponkud zásadní omezení.Primární pevod 36/79 ozubenmi koly, rám, odpruení, rám ocelov trubkov píhradov, odpruení pedního kola.Ve stedu odpoledne jsem si vyzvedl Duka a hned jsem s ním uhánl do mch oblíbench zatáek na kraji Prahy.Za cenu od 216 000 korun si tak mete koupit stroj, se kterm je opravdová zábava.MC 12/18 práv v prodeji více, motor, motor kapalinou chlazen 4 dob, 8 ventil, 1 válcov, úhel válc, dohc, motormanagment.WP obrácená vidlice, 48 mm rozmr due.Trochu lepí poasí bylo jen v sobotu a to jsem se k motorce vbec nedostal.Má to zkrátka své kouzlo.Tomu je uzpsobené i sedlo, které oproti pedchozí generaci není jen klasická lavice z jednoho kusu, ale je rozdlené na dva kusy a slun ergonomicky tvarované.Prjezd kadou zatákou je úasnm záitkem, a kdy se podívám na tachometr, tak i podstatn rychlejí robe maje promo ne na strojích s trojnásobnm vkonem.Pokud pominu nápis na bocích, tak bych klidn hádal i nií kubaturu.
Rachtající zvuk jednoválce jsem si oblíbil ihned po nastartování.
Zajímat by mohl ty, kteí vlastní idiské oprávnní skupiny A2 nebo díky jeho upravenému kapalinou chlazeném jednoválci o obsahu 373,2 ccm a maximálnímu vkonu 44 koní, vyhovuje limitm pro tuto tídu.Kombinace íky ídítek tak akorát, malého rozvoru kol a neskuten nízké váhy ( 150 kilogram vetn kapalin) vyloen vybízí k rebelství.

[L_RANDNUM-10-999]